De kosten koper, vaak afgerond als k.k., zijn de kosten die je maakt alvorens je eigenaar kunt worden van een woning. Bij een nieuwbouwhuis noemt men de kosten koper ook wel V.O.N. (vrij onder naam). Dit bedrag is opgedeeld in een fractie overdrachtsbelasting en een fractie notatiskosten voor het verzorgen van de hypotheekakte. De kosten koper vallen onder overige kosten bij de aanschaf van een nieuwe woning. Wat houden deze kosten in wanneer je een nieuw huis gaat kopen?


Gemiddelde extra kosten

Naast de aanschafprijs van de nieuwe woning betaal je dus een gedeelte kosten koper. Gemiddeld genomen bedragen deze extra kosten ongeveer 5 tot 6% van de originele aanschafwaarde. Wanneer je dus een woning ziet staan op de website Funda, dan staan deze extra kosten vermeld onder ‘k.k.’; het zijn aanvullende kosten die vaak nog gerekend worden over de aankoopprijs van de woning, maar soms ook al zijn meegenomen in de vraagprijs. Voor nieuwbouw woningen zijn de kosten koper dus weergegeven als V.O.N. en doorgaans lager dan bij bestaande woningen.Aankoop en financiering

De kosten koper worden opgedeeld in een stuk aankoopkosten en een stuk financieringskosten. Welk percentage van de aankoopprijs uiteindelijk wordt doorberekend in de kosten koper is afhankelijk van deze twee factoren. Onder de aankoopkosten vallen onder andere makelaarskosten, bouwkundige keuringen die worden gedaan en de eerder genoemde overdrachtskosten. Deze overdrachtskosten kennen wel een vast percentage van 2% over de aankoopprijs, ook wel ‘makelaarscourtage’ genoemd. Internetmakelaars zoals Wonex.nl en HuisPortaal.nl rekenen geen courtage, maar enkel één vast tarief vooraf. Voor de verkopende partij is dit dus een stuk voordeliger.

De financieringskosten binnen het kosten koper principe liggen iets complexer. Dit zijn de kosten die gemaakt worden voor- en tijdens het afsluiten van de hypotheek. Hierbinnen vallen ook advies- en aansluitkosten. Daarnaast betaal je de eerder genoemde notariskosten en eenmalig de kosten voor Nationale Hypotheek Garantie; een vast percentage van 1%. Tot slot betaal je nog eventuele taxatiekosten.


Fiscaal aftrekbaar

Belangrijk gegeven is dat een gedeelte van de kosten koper fiscaal aftrekbaar is. De kosten die je wél mag aftrekken worden meegenomen in box 1. Er is ook een gedeelte van de kosten koper dat niet aftrekbaar is. Hieronder zie je wat je wel en niet mee mag nemen in box 1 bij de aangifte;

 

Wel

  • Kosten verzorgen hypotheekakte (notatiskosten en inschrijving kadaster)
  • Aanvraagkosten Nationale Hypotheek Garantie
  • Kosten afsluiten hypotheek
  • Eventuele taxatiekosten die je maakt

 

 

Niet

  • Overdrachtsbelasting
  • Kosten transportakte; hierin vallen ook een gedeelte notariskosten en kosten voor inschrijving in het kadaster die niet fiscaal aftrekbaar zijn

 

 

Bemiddelingskosten voor aanschaf woning met makelaarsprovisie.