Een digitale handtekening en een elektronische handtekening worden vaak als één en hetzelfde gezien. Echter zijn het twee verschillende concepten. Het grootste verschil is dat digitaal ondertekenen hoofdzakelijk wordt gebruikt om documenten te beveiligen en geautoriseerd is door certificeringsinstanties, terwijl elektronische handtekeningen over het algemeen worden geassocieerd met een contract, waarbij de ondertekenaar de intentie heeft om te tekenen.

Belangrijkste eigenschappen digitale handtekening

Een digitale handtekening staat bekend om de unieke mogelijkheid, waarbij je een vingerafdruk in digitale vorm in een document kunt inbedden. De ondertekenaar is verplicht een digitaal certificaat te hebben, om daarmee aan het document te kunnen worden gekoppeld. Digitaal ondertekenen wordt geautoriseerd door certificeringsinstanties, die verantwoordelijk zijn het verstrekken van digitale certificaten.

Dit kan worden vergeleken met een officieel document of een licentie. Met een digitaal certificaat kun je vervolgens een document valideren en daarmee de uniciteit ervan vast te stellen. Dit is een belangrijk onderdeel van het verifiëren van de identiteit van de persoon die de handtekening zet.

Belangrijkste eigenschappen digitale handtekening

Beveiliging digitale documenten

Een doel waar digitale handtekeningen voor in het leven geroepen zijn, is het beveiligen van digitale documenten. Wanneer iemand de neiging heeft een online verkregen digitaal document te gebruiken, wordt door middel van een digitale handtekening hem of haar dit onmogelijk gemaakt, doordat het document is beveiligd en alleen gewijzigd kan worden of in kan worden gezien door een bevoegd persoon.

Belangrijkste eigenschappen elektronische handtekening

Een elektronische handtekening wordt vaak omschreven als een elektronisch proces dat is verbonden aan een contract, waarbij het de bedoeling is dat de betrokken persoon het document ondertekent. Het belangrijkste doel van elektronisch tekenen zit hem in de intentie, waarbij het de bedoeling is dat het contract wordt getekend.

Een andere factor die het onderscheid toont tussen digitaal en elektronisch ondertekenen, is het feit dat een elektronische handtekening ook verbaal kan zijn, in de vorm van een eenvoudige klik of een machtiging die elektronisch wordt getekend.

Belangrijkste eigenschappen elektronische handtekening

Duidelijke intentie van de ondertekenaar

Het belangrijkste kenmerk van een elektronische handtekening is dat bij het proces de intentie van de ondertekenaar zich duidelijk manifesteert. Dit is voornamelijk van toepassing op contracten of andere soortgelijke overeenkomsten, waar twee partijen aan deelnemen. Zoals voorheen benoemd zijn er verschillende elektronische handtekeningen. Allen zijn juridisch bindend, nadat de betrokken partijen aan hebben gegeven de intentie te hebben om het contract te ondertekenen.

Voor het overzicht geven we de belangrijkste verschillen tussen een digitale en een elektronische handtekening nogmaals in onderstaande tabel.